2/03/2009

związek architektury z muzyką / relationship between music and architecture

Graficzna analiza ukazująca związek muzyki i archtektury. Górna część arkusza ukazuje emocjonalny rozkład utworu muzycznego w zestawieniu z jego widmem częstotliwości. Utwór (Bert Kaempfert - Mambo Mania) jest podzielony na powtarzalne moduły umieszczone na osi czasu oraz na różnych wysokościach. Dolna części to analiza obiektu architektonicznego (Oscar Niemeyer - sul america hospital) wykonana na podobnej zasadzie. Celem tej pracy było poszukiwanie powiązań architektury z muzyką. Praca wykonana wspólnie z Jakubem Kalinowskim


Graphic artwork showing the emotional analysys of music's influence on architecture. The top part is an attempt to show a piece of music using a matrix of modular elements (rhythm) and
wavy shapes (melody) put together in time, on different levels. The next step was to find an appropriate building to match the composition of Mambo. Sul america hospital by Oscar Niemeyer seemed to be the right choice. It has been analyzed using a similar graphic method. The whole idea of this project was to realize how much music and architecture have in common. Co-author: Jakub Kalinowski1 komentarz: