6/08/2010

Konkurs urbanistyczno - architektoniczny na koncepcję odnowienia i przebudowy Placu Trzech Krzyży w Warszawie

Projekt opracowany razem z Jakubem Piotrem Kalinowskim i Krzysztofem Rewskim przy równym podziale prac.
Należy kliknąć obraz w celu obejrzenia go w wysokiej rozdzielczości.

Opis znajduje się poniżej zamieszczonych materiałów graficznych.

Kosztorys stanowiący element niniejszego opracowania nie został opublikowany.


Założenia projektowe

Główne założenia kompozycyjne projektu to połączenie osi Nowego Światu i Alei Ujazdowskich oraz wyeksponowanie relacji przestrzennej kościoła św. Aleksandra i Trzech Krzyży. Założenie pozostają w zgodzie z wytycznymi Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Do przebudowy Placu Trzech Krzyży podeszliśmy z pokorą wobec historycznego znaczenia tego ważnego zabytku urbanistyki. Uznaliśmy, że zredukujemy do minimum ingerencje kubaturowe w przestrzeń Placu. Głównym środkiem wyrazu naszego projektu jest gra posadzką. Ukazuje swoim rysunkiem kierunki historycznej osi. Posadzka jest wykonana z kostki granitowej. W swojej strukturze zawiera ciemniejsze kostki, ułożone w pasy łączące kierunki Nowego Światu i Alei Ujazdowskich. W układ kostek wkomponowane są elementy świecące (wg detali), które odchodzą od głównego szlaku w kierunku Krzyży i pomnika św. Jana Nepomucena. Jest to poboczna, lecz nie mniej ważna ścieżka prowadząca do zakątka zadumy i refleksji – przestrzeni między kościołem św. Aleksandra, a Krzyżami.Układ funkcjonalny placu

Komunikację kołową zgrupowaliśmy po zachodniej stronie Placu, pozostawiając kościół św. Aleksandra oraz towarzyszące mu pomniki w strefie przeznaczonej jedynie dla ruchu pieszego. Ulica łącząca Nowy Świat i Aleje Ujazdowskie spełnia wymogi ulicy zbiorczej. Posiada 4 pasy ruchu, po 2 w każdą stronę. Towarzyszy jej ścieżka rowerowa, biegnąca już w strefie wyłączonej z ruchu samochodowego (w przestrzeni placu pieszego). Projekt zakłada zgrupowanie sieci wodociągowej i przeniesienie jej pod w/w ulicę po to by zwolnić miejsce na garaż podziemny. W wypadku rezygnacji z jego budowy w przyszłości, sieć wodociągowa nie wymaga ingerencji. Dlatego koszt przeniesienia sieci wliczony jest w cenę budowy parkingu.Układ komunikacyjny

Główną decyzją komunikacyjną było przeniesienie ruchu kołowego na zachodnią stronę Placu Trzech Krzyży. Układ ten nie jest utrudnieniem dla osób poruszających się samochodem, jednak naszym priorytetem było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Wynikiem faworyzowania ruchu kołowego jest obecny stan Placu. Wschodnia strona, wraz z kościołem św. Aleksandra, Instytutem Głuchoniemych, usługami w parterach budynków tzw. Holland Parku i hotelem Sheraton połączona placem dla pieszych podkreśla prawdziwie miejski charakter Placu Trzech Krzyży.
Północna ściana Placu z lokalami gastronomicznymi i sklepami generuje aktywność komercyjną. Jako strefę przejściową między nią, a Kościołem proponujemy plamę zieleni w posadzce Placu. Odbyło się to kosztem przesunięcia fragmentu ulicy między ul. Książęcą i Żurawią. Relacje ruchu kołowego pozostają bez zmian.Garaż podziemny

Lokalizacja 3-poziomowego parkingu podziemnego nie narusza obecnego przebiegu sieci ciepłowniczych. Nie koliduje także z nowo projektowaną ulicą zbiorczą. Wymagać będzie jednak przebudowy części instalacji wodociągowej i zgrupowania jej pod w/w ulicą. Zaplecze sanitarne Placu zlokalizowane jest w garażu podziemnym. Znajdują się tam ogólnodostępne toalety miejskie.Zieleń

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Inwentaryzacji Zieleni zachowujemy roślinność o wysokiej i średnio wysokiej wartości. Plac Trzech Krzyży jest obecnie ubogi w zieleń, dlatego proponujemy w projekcie nowe nasadzenia w okolicy Ministerstwa Handlu oraz od północnej strony kościoła św. Aleksandra. Mają to być drzewa o wysokości do ok. 7 metrów. Przeważający gatunek to Klon Pospolity Globuzum o kulistym pokroju korony. Jako zieleń niską proponujemy krzewy Róży Krzaczastej.Oświetlenie

Przebudowa Placu Trzech Krzyży ma na celu ekspozycję zabytków również po zmroku. Wymaga tego szczególnie kościół św. Aleksandra, który nie iluminuje tak jak okoliczne kamienice rozświetlone od wewnątrz. Również wschodnia ściana gmachu Ministerstwa Handlu jest dodatkowo podświetlona reflektorami halogenowymi.
Poza oświetleniem budynków, projekt zakłada iluminację posadzki w celu wyznaczenia istotnych kierunków i podkreślenia najważniejszych obszarów Placu. Elementy świecące zaprojektowaliśmy, jako integralną część posadzki. Wzór utworzony z ich ułożenia tworzy rodzaj odgałęzienia od głównego kierunku posadzki i prowadzi w stronę Krzyży i pomnika św. Jana Nepomucena.
Zabytkowe latarnie, tzw. Pastorałki, zostały użyte do oświetlenia ulicy zbiorczej przebiegającej przez Plac. Stanowi to kontynuację ich ciągu wzdłuż Alei Ujazdowskich.Posadzka Placu

Nawierzchnia Placu składa się z 3 głównych rodzajów posadzki: Kostka granitowa oraz trawa w części pieszej i asfaltowe drogi komunikacji kołowej. Największą powierzchnię ma posadzka granitowa. Nawiązuje do historycznego bruku, jest wysoce odporna na ścieranie oraz złamania poszczególnych elementów, co jest ważne przy skomplikowanym sposobie etapowania prac nad odbudową Placu Trzech Krzyży.Mała architektura.

Jedynym miejscem lokalizacji małej architektury jest przestrzeń przed Instytutem Głuchoniemych. Są to niewielkich gabarytów pawilony, stanowiące połączenie z garażem podziemnym. Jest tu też miejsce na wywieszenie tymczasowej wystawy czy lokalizację punktu informacyjnego. Są to szklane kubiki wysokości 4 metrów, maksymalnie neutralne wobec zabytkowej przestrzeni Placu. Po zmroku stanowią rodzaj swoistych latarni oświetlających Instytut.Wyposażenie Placu – „meble miejskie”

Zgodnie z zaleceniami Organizatora konkursu, wprowadzamy na Plac latarnie „pastorałki”. Dodatkowo, podkreślając detalami urbanistycznymi powiązania z Nowym Światem, stosujemy identyczne przystanki autobusowe, siedziska, stojaki rowerowe oraz śmietniki. Spójność wyposażenia tych przestrzeni przyczyni się do lepszego odbioru Placu jako kontynuacji Nowego Światu i Alei Ujazdowskich.Etapowanie prac

W pierwszej kolejności zostanie usunięta w kilku etapach obecna posadzka Placu. W wypadku decyzji o przyszłej budowie garażu podziemnego zalecane jest wcześniejsze zgrupowanie sieci wodociągowej pod projektowaną ulicą zbiorczą. Nie koliduje ona z położeniem garażu. Następnie ułożona zostanie docelowa posadzka z kostki granitowej, którą na ewentualność późniejszych robót można tymczasowo zdjąć. Uważamy, że stosowanie tymczasowej posadzki jest niekorzystne gdyż niesie za sobą ryzyko jej pozostawienia na dłuższy czas oraz większe koszty całości inwestycji. Docelową posadzkę dobraliśmy kierując się jej wysoką jakością i możliwością demontażu na czas prac budowlanych bez ryzyka jej uszkodzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz